ร่วมนิเทศติดตามการเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยนางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา ร่วมนิเทศติดตามการเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๑ พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของทางโรงเรียน และเน้นย้ำเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต้องป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไป

https://www.facebook.com/chon333/