โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับรางวัลพระราชทานในโครงการผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้ารับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในโครงการผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาพระราชทาน แก่นักรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563