สพม.เขต16 ( สงขลา-สตูล) พิธีเปิดการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุของ รร.สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาบุคลากรของ รร.สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ 6 วาระพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม 16 และนางวรรณา กลับนวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์  ร่วมให้ความรู้เกี่ยวงานการเงินของโรงเรียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม MBI ด่านนอก รีสอร์ท