สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอรโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค โดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มีนโยบายให้บุคลากรทุกคนได้ออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้เล่นกีฬา ตามความถนัด ตามความชอบ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป