คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา อ.ซับใหญ่ จชัยภูมิ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.อุบลวรรณ กิตติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา เนื่องจากประสบวาตภับทำให้อาคารเรียน สปช.105/29 และอาคาร สปช.202/26 ได้รับความเสียหาย กระเบื้องหลังคาแตกร้าวและรั่ว ฝ้าเพดาน กระเบื้อง หลุดร่วงแตกหัก โดยมีนางสำเนียง เพ่งผล ผอ.โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาและคณะครู รายงานข้อมูล ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้นำข้อมูลหลักฐานมาพิจารณาของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป