สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมในการรับทราบข้อมูลการของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมในการรับทราบข้อมูลการของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 33 โรง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ