ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14

วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 09.00 น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 เพื่อร่วมรับฟังข้อราชการที่ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. และหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1