สพฐ. เชื่อมโยงทุกสำนัก สร้างเครือข่าย พัฒนาการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สอ.สพฐ.) เป็นประธานประชุมการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม สพฐ. ครั้งที่ 1/2563 โดยมี บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ของทุกสำนักใน สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อหารือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ อาทิ กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ จุดเน้นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ กรอบแนวคิดการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ แนวทางการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น