สพฐ. จัดแข่งหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ โรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ มี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

โดยความร่วมมือระหว่าง International Robot Olympiad Committee ประเทศเกาหลีใต้ Hong Kong Robotic Olympic Association (HKROA) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย และภาคีเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศในรายการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 หรือรายการ Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020  ภายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 และกิจกรรมการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์ Best Practices Robotic Awards โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,188 ทีม จำนวนนักเรียน  2,165 คน และจำนวนผู้ฝึกสอน 1,137 คน

ด.ญ.อารยา  ผูกน้อย นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี เล่าว่า “ดีใจที่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มากมายค่ะ  ได้ท้าทายตัวเอง เพราะมีทีมแข่งขันจากทั่วประเทศมากมาย ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ที่ตัวเองไม่เคยทำค่ะ ได้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองและนำมาพัฒนาต่อไปเพื่อให้ดียิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้ได้รับความสนุกสนานและความภาคภูมิใจ และได้เจอเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียน  ถ้ามีโอกาส ในปีหน้าก็อยากจะมาแข่งขันอีก เพื่อจะได้รับประสบการณ์มากขึ้นค่ะ

นายสมไชย  กระต่ายทอง ครูโรงเรียนเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี กล่าวเสริมว่า “รู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนจะมีผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆไป ได้ส่งเสริมความร่วมมือ ความมีน้ำใจและสัมพันธภาพในหมู่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ครูผู้ควบคุมทีมมีความร่วมมือระหว่างกัน อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์สืบต่อไปครับ”
.
ภาพ / ข่าว : ศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ (เฉพาะกิจ สพฐ.)