ผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย ฉก.ชน. สพฐ.

ด้วย ฉก.ชน. สพฐ. ได้รวบรวมผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา ประจำปี 2563  เพื่อให้สะดวกในการสืบค้น ฉก.ชน. ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมผลงานของโรงเรียน ไว้ที่

https://surakst3.wixsite.com/mysite