สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าบ่อที่ 2

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ดำเนินการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนและสำรวจในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้แทนครู  ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนในเขตบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าบ่อที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย