สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในสังกัดสพป.หนองคาย เขต 1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 3

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ดำเนินการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนและสำรวจในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้แทนครู  ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนในเขตบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Latest posts by อุมาพร คงสนิท (see all)