เปิดสั่งจองไดอารี่ สพฐ. ปี 2564

องค์การค้าของ สกสค.ได้รับมอบหมายให้จัดพิมพ์และจำหน่ายไดอารี่ สพฐ. ปี2564

เปิดสั่งจองไดอารี่ สพฐ. ปี 2564

เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วย

– รายนามผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

– ข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

-สาระน่ารู้ในรูปแบบ QR Code

  * แนวทางการจัดการเรียนรู้

  *แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารอบด้าน

 * ความก้าวหน้าและมั่นคงทางวิชาชีพครู

 * เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ

จองด่วนมีจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 20 ธ.ค.63
ดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ที่นี่ คลิ๊ก