ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอมอบทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Teacher Training Student

ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) หากสนใจรับทุนการศึกษา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Japanese Government Scholarship for 2021