ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งเรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งเรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ