สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 พร้อมด้วย นายพยุงค์  ทองคำ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.นศ.3 ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การบริหารจัดการงบประมาณ การดำเนินนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง การเปิด-ปิด สถานศึกษา การจัดโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3 โดยมี นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุม