สพม.27 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก ผอ.สพม.27 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ” โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27