2 โรงเรียนสพม.19 สุดปลื้มเตรียมนำ 2 เยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้ออกประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 จากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อให้เข้าเยี่ยมคารวะ  รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  นั้น ปรากฏว่ามีรายชื่อนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จำนวน 2 คนคือ นางสาวจิราภรณ์ โม้เงิน  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสาวอารียา โอษฐสัตย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์

นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสอรักวิทยา จ.เลย  กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวจิราภรณ์  โม้เงิน  นักเรียนชั้น ม.6 ว่าเป็นนักเรียนที่มีจิตอาสา  ปัจจุบันเป็นประธานบริษัท (จำลอง) ผีตาโขน จำกัด  ซึ่งผลิต ผลิตภัณฑ์ผีตาโขนที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จากหญ้า ฟางข้าว กระดาษ เช่นแจกันและกระปุกออมสินรูปผีตาโขน  และเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2018  ภายใต้หัวข้อ “SMART Village, SMART Biz Idea  ปั้นไอเดียธุรกิจต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน” จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ที่มีนักเรียนเข้าร่วมประกวดกว่า 105 ทีม กว่า 600 คน จาก 68 โรงเรียนทั่วประเทศ

นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู  กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่นางสาวอารียา โอษฐสัตย์ นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ และจะได้เข้าเยี่ยมคารวะ  รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562