โรงเรียนธรรมโฆสิต จ.สงขลา สังกัด สพม.16 ปฎิบัติตามมาตรการ ลดการระบาดโรค covid 19