สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ดำเนินการมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด ภาพสิรภัทร เซี่ยงฉิน ปชส.สพป.สฎ1 ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สฎ2