สพป.ปัตตานี เขต 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.ปัตตานี เขต 3

 

www.pattani3.go.th