สพม. เขต 16 (สงขลา-สตูล) การประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ร่วมรับฟังการประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง พร้อม นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในการของบประมาณในปีงบประมาณ 2565 ได้เสนอชื่อโรงเรียนบ้านวังปริง และ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เป็นจุดพัฒนาของจังหวัดสตูล ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ต่อไป ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564