++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching team ครั้งที่ 3 ผอ.พีระศักดิ์ อิทธิศักดิ์ธนเดช โรงเรียนบ้านผาสำราญ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ++

^^วันพุธ ที่ 13  เดือนมกราคม พ.ศ.2564 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching team โดยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา  รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชาย  อรุณสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ กรรมการและเลขานุการ  ไปให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายพีระศักดิ์ อิทธิศักดิ์ธนเดช โรงเรียนบ้านผาสำราญ   อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน// นรินทร์  ไชยวงศ์  /ภาพข่าว  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน