สพป.สมุทรสาคร ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบข้อราชการจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร