สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2564 “สพฐ. วิถีใหม่ วีถีคุณภาพ”

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2564 “สพฐ. วิถีใหม่ วีถีคุณภาพ” ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด