สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสมใจ มิ่งไชย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

พัชริตา  อุ่มแก้ว  :  ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ  :  ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2