สพป.ลำพูน เขต 2 น้อมคารวะขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นางปุณิกา ธรรมนูญ รองสพป.ลำพูน เขต 2 และนายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าคารวะขอพรจากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางสาวสุเมษา ธรรมสถาพรศิริ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน และนายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อขอพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564