สพม.35 ตรวจ ติดตาม การจัดการศึกษา โรงเรียนแม่พริกวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจ ติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนแม่พริกวิทยา ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ On size กับ On line ที่โรงเรียนได้ดำเนินการ เพื่อให้อยู่ภายใต้การควบคุมเป็นกรณีพิเศษ และกำชับคณะครูและทีมบริหาร ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวัง ที่สพฐ กระทรวงศึกษากำหนด

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน