สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ. และประชุมผู้บริหารการศึกษา

+++++วันที่  13  มกราคม  2564  นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ VDO Conference  เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบาย เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

หลังจากนั้น ได้มีการประชุมแจ้งข้อราชการการ ดำเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป     เรวดี…ภาพ / ข่าว