สพม.27 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2564 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2564 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เพื่อรับทราบนโยบายข้อราชการ จาก สพฐ. และประชุมผู้บริหารในสพม.27 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27