สพม.36 จัดพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงาน และเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรในสำนักงาน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วย นายทองปอนด์ สาดอ่อน ข้าราชการบำนาญ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคคลากรในสำนักงานเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว