สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         วันที่  13  มกราคม  2564 ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนางพรพนา  บัวอินทร์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางวรรณา  วรศักดิ์  และนางสาวอรทัย  วงศ์เพ็ชร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร  และโรงเรียนบ้านอุดมบรรพต  รวมทั้งเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรคของแต่ละโรงเรียน  พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู