สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      วันที่  13  มกราคม  2564  นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์  สว่างไสว  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  และนายสุทธิศักดิ์  ตันงาม  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  และโรงเรียนวัดเนินสูง  รวมทั้งเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรคของแต่ละโรงเรียน  พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู