สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดภาพยนตร์ต้านทุจริต

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3  มอบโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดภาพยนตร์ต้านทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2563    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนวัดนาขาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำโจน และ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม) ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 11 มกราคม 2564      ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก