ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดชัยภูมิต้นแบบลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดชัยภูมิต้นแบบลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย ระหว่าง จังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานราชการ ในจังหวัดชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 โรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ