สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3   พร้อมด้วยนางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางลีลาวดี โพธิ์ทอง นักวิชาการศึกษา และ นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ เด็กชายภูรินทร์ ศิริภูมิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ