ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซับใหม่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซับใหม่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียน เยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดนางฟ้า เล้าเลี้ยงไก่ไข่ และมอบขนมงานวันเด็กให้ลูกๆนักเรียน และร่วมปลูกต้นยางนา แข่งขันเปตองร่วมกับนายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน ผอ.โรงเรียนบ้านซับใหม่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ณ โรงเรียนบ้านซับใหม่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ