สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ นำเสนอการเล่นเกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้บุคลากรได้ใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง