โรงเรียนอุตรกิจ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน

นายชุมพล  อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่  เปิดเผยว่า  ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทำความสะอาดเช็ดล้างบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่  18  มกราคม 2564 และร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้   โดยเน้นกวาดพื้น การเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ  เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิดหน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์  ห้องประชุม เป็นต้น  ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในการนำรถบรรทุกน้ำมาช่วยฉีดล้าง ทำความสะอาด พร้อมกำชับให้บุคลากรทุกคนติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19