โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สพม.เขต 16 กิจกรรมวันธรรมสวนะ