น้ำท่วมปัตตานีเริ่มคลี่คลาย ครูนักเรียน ปัตตานี เขต 3 เร่งทำความสะอาดโรงเรียน

***วันที่ 12 มกราคม 2563 นายสมเกียรติ บุญสูงเนิน และนายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โรงเรียนบ้านเจาะกือแย อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งระดับน้ำที่เข้าท่วมบริเวณโรงเรียน ได้ลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว น้ำในแม่น้ำสายบุรีเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เขื่อนบางลาง จ.ยะลา ได้มีการระบาย เพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อน ครูนักเรียนได้เริ่มล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนที่น้ำท่วมและนำโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหายออกมาผึ่งแดด เพื่อเตรียมขนย้ายสิ่งของเข้าไว้ภายในห้องเรียน

***ขณะที่อีกหลายโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ และอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี มีหน่วยกำลังในพื้นที่ คณะครูนักเรียนต่างก็ช่วยกันทำความสะอาดภายในอาคารเรียนและจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมนำอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดให้เป็นระเบียบร้อยเช่นเดียวกัน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำแรงดันสูงจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อรับการเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
www.pattani3.go.th