ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ห่วงใยโรงเรียนน้ำท่วมและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

***วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 โดยมีนายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยช่วงเช้าของวันนี้ ได้เดินทางร่วมประชุมและรับฟังรายงานสถานการณ์เกิดอุทกภัยของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบถุงยังชีพและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้กับผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อ.เมือง จ.ปัตตานี  ต่อมา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบน้ำท่วมบริเวณโรงเรียน หลังจากที่เขื่อนบางลาง จ.ยะลา ได้มีการระบาย เพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อน

***และในวันที่ 15 มกราคม 2564 จะเดินทางไปจังหวัดยะลา เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์เกิดอุทกภัยและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์การศึกษา

ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th