ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงแนวนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1