ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในช่วงโควิด

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ และโรงเรียนบ้านดงจิก  อำเภอโป่งน้ำร้อน