ผอ.สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนทางไกล ช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นายนิรุตต์ เข็มเงิน รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี และ นางพรทิพย์ ยางสุด ศึกษานิเทศก์ นางรุ่งนภา สังสอาด ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ทั้ง 2 แห่ง ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) จากการลงพื้นที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ของโครงการโรงเรียนสองภาษา (Mini English Program) โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โดยได้สอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือ นักเรียนเข้าเรียน 95% มีบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่กับคุณพ่อ คุณแม่ จึงไม่สะดวกเข้าเรียนออนไลน์ แต่ยังสามารถติดตามงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีเยี่ยม โดยรวม ผู้ปกครอง และนักเรียนพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ MEP และในส่วนของห้องเรียนปกตินักเรียนมีการเข้าเรียนออนไลน์ครบ 100% โดยมีนางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ