สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้ากราบสักการะ ขอพรปีใหม่ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมือง เข้ากราบสักการะ ขอพรปีใหม่ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม