การประเมิน นายศาสตรา สายสุนันทรารมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกลิ่น สพป.มหาสารคาม เขต 1

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นายศาสตรา สายสุนันทรารมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกลิ่น ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกลิ่น ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม