สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         วันที่  15  มกราคม  2564 ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางนภาภรณ์  อากาศ  และนายวีรกรณ์  ศรีธัญรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์  และโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม  รวมทั้งเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรคของแต่ละโรงเรียน  พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู