ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมกีฬา “โพธิ์ตากเกมส์”

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 11.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1และนายมติชน  มูลสูตร รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬา “โพธิ์ตากเกมส์” ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  ซึ่งได้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่  12 – 14  ธันวาคม  2561 โดยมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด  9  โรงเรียน พร้อมกันนี้ นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 และนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมนายมติชน  มูลสูตร รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1ได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศและของรางวัลแก่ นักกีฬาที่ทำการแข่งขันชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและแต่ระดับชั้น อีกด้วย