ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภายหลังจังหวัดมีมติให้เปิดเรียน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนโรงเรียนห้วยพลู โรงเรียนบ้านปากยาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม ภายหลังจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติให้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 พร้อมกำชับให้โรงเรียนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่ด วันที่ 15 มกราคม 2564